Bất động sản nghỉ dưỡng: Kỳ vọng cuối 2021 có thể phục hồi

Thị trường phục hồi khá chậm, mặc dù có nguồn cầu nội địa tuy nhiên vẫn chưa được xem là đủ ổn định để có thể tác động rõ rệt đến hoạt động của khách sạn và khu nghỉ dưỡng…