Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản TPH

24 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh phuong.luongle@gmail.com 0965 564 495